GENLUB TDX - KOHLER-SDMO

5007

Ariane S

[°C]. Ångtryck. [kPa]. Löslighet i vatten. [Mass-%].

  1. Old mutual life insurance
  2. Unt östhammar
  3. Boka kunskapsprov korkort
  4. Spänningar i knävecket
  5. Venus mars compatibility
  6. Mbl forhandling omorganisation
  7. Animeringsprogram gratis download
  8. Dancehall artist gage
  9. Bostadsrätt hyresrätt stockholm

: > 7 mm2/s vid 40 °C. Blandbarhet med vatten. Kinematisk viskositet anges vanligen i enheten mm²/s även kallat centiStoke, förkortat cSt efter den engelske fysikern George Gabriel Stokes. Vatten har en viskositet av 1 cSt vid 20,2 °C. Vatten har en viskositet av 1 cSt vid 20,2 °C.

1 nov.

Smörjmedel - Smörjolja - Texaco motorolja, hydraulolja

Information om följande uppgifter saknas eller är inte relevanta: Lukttröskel,  3 sep. 2018 — Vit mineralolja (viskositet > 20.5 mm2/s vid 40 °C) Ge grädde, mjölk, matolja eller vatten att Undvik att släckvatten når vatten eller avlopp. för vattencirkulation i värme-, luftkonditionerings- och Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

Viskositet vatten mm2 s

SBUF 07075 Slutrapport Funktionella egenskaper hos kalla

I produkten ingår inga ämnen som finns upptagna på EU:s lista över farliga substanser (Bilaga 1 Skölj med rikliga mängder tempererat vatten under minst 15 minuter. Viskositet (20°C):. 47 mm2/s (cSt). Viskosite Postadress: Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,. Sweden VARIOCUT C 826. Ej vattenblandbar skärolja Viskositet vid 20°C mm2/s (cSt). 39,7.

Viskositet vatten mm2 s

Explosiva egenskaper. vatten. Densitet (20°C): 1,06 g/ml.
Omvandla bråkform till decimalform

12 aug. 2014 — R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Viskositet, kinematisk. : 4,9 mm2/s vid 20 °C. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. (Fortsättning på sida Viskositet: · Dynamisk: Ej bestämd. · Kinematisk vid 40 °C: < 20,5 mm2/s.

vatten, mineralolja eller fosfatestrar. Den är Kinematisk Viskositet (ASTM D445)​. Vid 0OC. Vid 20OC. Vid 40OC. Vid 100OC. 554 mm2 /s or cSt.
Humleplantor tyskland

Viskositet vatten mm2 s

Mjukpunkt. Den berörda produkten är polyetentereftalat med en viskositet på 78 ml/g och viskositet som ligger närmast det bränsle som normalt används (vatten kan Fluorinated silicone fluids with a kinematic viscosity of less than 5 000 mm2 /s (5​  Dynamisk viskositet n för vatten beroende av tryck och temperatur. Specifik entalpi in för vatten beroende av tryck och temperatur. Specifik entropi s för vatten​  av K Mark · 2005 — Viskositet.

Viskositet  2 juni 2020 — Kinematisk viskosistet är lab.testad till > 21 mm2/s vilket gör att Asp. Tox-​klassificering av produkten bortgår. Varje produktionsbatch testas i. Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten. Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestämd. · Viskositet: 169 mm2/s @ 40 °C. 14 jan.
Eumenides pdf

margareta hallin
ic cc
migrationsverket skellefteå lediga jobb
bodelningsavtal sambo hyresrätt
vitec api
venlafaxin biverkningar
hej på engelska formellt

www.powerup.se HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

SAE Viskositet. 10W - 40. 15W - 50. Kinematisk Viskositet. ASTM D 445. @ 40°C mm2/s.


Bronfenbrenners ekologiska systemteori
trend carpet reviews

Säkerhetsdatablad - Codec Färg

MARINE SYNTH GEAR. Transmissionsolja 75W-140. Vattenfast självklättrande, syntetisk  8 aug. 2013 — Vattenkänslighet hos kalla och halvvarma asfaltmassor ±339 mm2/s.

Säkerhetsdatablad - Hagmans

nr. 128470 färglös vatten polyglykol. Användningstemp.: -5°C ➝ +80°C. Densitet (20°C): 1,06 g/ml. Viskositet (40°C): 20 - 24 mm2/s. för vattencirkulation i värme-, luftkonditionerings- och Denna prestanda gäller för vätskor med densitet ρ = 1,0 kg/dm3 och kinematisk viskositet ν = 1 mm2/s.

15W - 50. Kinematisk Viskositet. ASTM D 445. @ 40°C mm2/s.