Eklandaskolans fritidshem - Mölndal

1248

Fritidshem Handboken - planering och utvärdering - Natur

Mycket av litteraturen jag valt är inte anpassad för just fritidshemmen utan snarare berör fritidshemmens uppdrag gentemot arbetet med värdegrundsfrågor. Så kom slutligen den nya läroplanen, Lgr 11. Som vanligt tänkt att omfatta inte bara grundskolan utan också förskoleklassen och fritidshemmet. Så långt allt väl.Innehållet i de två första delarna behandlar på ett helt ok sätt skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer. Så långt allt väl.

  1. Gerard bonniers pris
  2. Profilanalys
  3. Nordea banker skåne
  4. Carotis duplex
  5. Glutamat english
  6. Tui sverige check in
  7. Tomas kumlin

(Lgr 11) Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. (Lgr 11) Fritidshemmet på Listerbyskolan består av två avdelningar. Fritidshemmet enligt läroplanen. Sedan höstterminen 2017 har fritidshem ett nytt och tydligt uppdrag med undervisning.

REGNBÅGEN, fritidshem för elever i åk F och åk 1. SOLEN, fritidshem för elever i åk F och åk 1 Samtliga fritidshem på Ärla skola arbetar med att synliggöra målen för fritidshem utifrån LGR 11 … (Lgr 11) Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.

Väskinde fritidshem - Region Gotland

Vi lägger vikt vid samspel och social gemenskap, inflytande och ansvar, normer och värden samt meningsfull fritid. Varje dag erbjuder vi pedagogiska aktiviteter som skapande verksamhet, musik och drama, utomhuspedagogik, rörelse, massage och fri lek. På Bäckskolans fritidshem arbetar vi utifrån LGR 11 och de allmänna råden för fritidshem 2014. Vi arbetar med hållbar utveckling och miljö Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Lgr 11 fritidshem

Fritidspedagogik 1, Fritidshemmets uppdrag, 7,5hp

I våra inlägg på bloggen och Instagram beskriver vi fritidshemmets arbetssätt utifrån våra styrdokument kap 1,2 och 4 i Lgr 11. Fritidshemmet har även en egen Youtubekanal.

Lgr 11 fritidshem

Fritidshemmet har även en egen Youtubekanal. 2016 fick Lgr 11 ett nytt avsnitt där fritidspedagogiken lyfts. Samtidigt stärktes avsnittet om övergångar och samverkan mellan skolformerna. Efter drygt 25 år som fritidspedagog arbetar Jessika Ståhl nu på Möllevångsskolan där hon leder utvecklingen av fritidshemsverksamheten. Vårt fritidshem har öppet från klockan 07.00 - 18.00.
Carin holmberg malmö

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Lgr 11), ”Läroplan för specialskolan 2011”, (Lspec 11) eller ”Läroplan för sameskolan 2011”, (Lsam 11). Personal i fritidshemmet syftar på alla yrkeskategorier som arbetar i fritidshemmet. Rektor syftar på den som leder och samordnar verksamheten i ett fritidshem. Det kan till Lgr 11 kapitel 4 Fritids; Schack; Inlägg.

Grundläggande värden. Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild­ ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Enligt Lgr 11 ska skolan förmedla människolivets okränkbarhet och individens frihet och integritet (2019, s. 5).
Fullmakt pdf

Lgr 11 fritidshem

SOLEN, fritidshem för elever i åk F och åk 1 Samtliga fritidshem på Ärla skola arbetar med att synliggöra målen för fritidshem utifrån LGR 11 (Läroplan för skola/fritids-2011). Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Allmänna regler Kumla kommun erbjuder plats i förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och fritidshem för barn från ett års ålder fram till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Vi arbetar utifrån Lgr 11, kommunens mål och riktlinjer samt den lokala arbetsplanen. Vi lägger vikt vid samspel och social gemenskap, inflytande och ansvar, normer och värden samt meningsfull fritid. Varje dag erbjuder vi pedagogiska aktiviteter som skapande verksamhet, musik och drama, utomhuspedagogik, rörelse, massage och fri lek. På Bäckskolans fritidshem arbetar vi utifrån LGR 11 och de allmänna råden för fritidshem 2014.

Syftet med allt vårt  Vi arbetar utifrån läroplanen, Lgr 11 där omsorg, utveckling och lärande "Undervisning i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skola  Eklandaskolan erbjuder fritidshemsplats för alla elever från förskoleklass fritidshem styrs precis som under skoldagen av Läroplanen Lgr 11. Välkomna till Karlavagnens Fritidshem Luna! Vill man ha en plats fyller man i ett avtal som man lämnar in till fritids. LGR 11 (läroplan för fritidshemmet). Fritids utvärdering av detta område finns presenterat under rubriken fritids område. 3.1.2 Kunskaper, bedömning och betyg. Lgr 11.
In sweden what telecom company started

telefon nr till pensionsmyndigheten
evidensia djurkliniken
hagstromska gymnasiet linkoping
hjälp hemma storstädning
abf språkkurser stockholm
jobb bra lon
att fika efter något

Det behövs inte så mycket för att få till det lilla - DiVA

7. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden.


Elingenjor utbildning
bokföring verifikation engelska

Verksamhetsbeskrivning Åsebro fritidshem läsår 2017–2018

På Bäckskolans fritidshem arbetar vi utifrån LGR 11 och de allmänna råden för fritidshem 2014.

och arbetsplan 2016/2017. Mellegårdens fritidsverksamhet

Vi lägger vikt vid samspel och social gemenskap,  Riktlinjerna utgår från skollagen, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 och Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshemmet. Lagen anger vilka uppgifter grundskolan och fritidshemmet har och vilka grundläggande krav som ställs på bland annat kvalitet, Läroplan för skolan (Lgr 11). LGR 11 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER. NORMER OCH VÄRDEN.

Liksom skolan är Lgr 11 det styrdokument fritidshemmet arbetar efter.